Wat is Usui Reiki Ryōhō?

Usui Reiki Ryōhō is een spiritueel pad dat gericht is op het leven van een gelukkig, gebalanceerd en harmonieus leven en het leren kennen van je ware natuur (het realiseren van spirituele verlichting). Door o.a. verschillende meditaties leer je spirituele energie kennen, gebruiken en ontwikkelen en kun je de kern van je bewustzijn ontdekken.
Door de oefeningen en meditaties regelmatig te beoefenen word je uitgenodigd om de beste versie van jezelf te worden en geef je jezelf de kans om duurzaam (bestendig/blijvend) te ontwikkelen.

Japanse oorsprong

De naam van dit pad is Japans en is naar het Nederlands te vertalen als "Usui Spirituele Energie Heelwordingsmethode." Vanaf ongeveer 1922 is dit de naam die de Japanner Mikao Usui gaf aan zijn lessen. Jaren daarvoor kwamen mensen al naar hem toe met de vraag of hij hen kon begeleiden. Hij deelde wat hij wist en had ervaren door zijn achtergrond in o.a. tendai boeddisme, shinto en martial arts, naar verluid zonder zichzelf echt als leraar te zien.
In 1922 had Usui een verlichtende ervaring tijdens een meditatieperiode van 21 dagen op de berg Kurama. Vanaf dat moment namen de spirituele lessen die hij doorgaf nog concretere vormen aan. De focus lag op dagelijkse meditatie. Het kunnen doorgeven van energie via o.a. de handen om lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen werd wel onderwezen, maar werd min of meer gezien als een bijproduct van de spirituele ontwikkeling die je door de meditaties kon doormaken.

Usui Reiki Ryōhō Gakkai en de reis naar het Westen

Na Usui's dood in 1926 zette een deel van zijn leerlingen zijn werk voort in een vereniging die Usui Reiki Ryōhō Gakkai werd genoemd. Deze vereniging bestaat nog steeds.
Één van Usui's leerlingen (Chūjirō Hayashi) begon zijn eigen school, waarin de focus al iets meer op handoplegging kwam te liggen. Hawayo Takata leerde deze vorm en bracht het naar de VS, waarna het zich verder over de wereld verspreidde. In de versie die zij doorgaf was de focus vrijwel helemaal naar handoplegging verschoven en de meditatieve oorsprong is in die tijd meer in de vergetelheid geraakt.

De laatste 20 jaar is er door verschillende onderzoeken en contacten in Japan steeds meer bekend geworden over de oorspronkelijke meditatieve vorm en de geschiedenis van Mikao Usui's oorspronkelijke lessen.

Het doel en de weg

Zoals gezegd is Usui Reiki Ryōhō gericht op geluk, balans, harmonie en de spirituele verlichting. Het pad leidt via bewustwording naar heelheid van jezelf en eenheid met alles in het universum.
Een oosterse leer zoals dit vraagt een bepaalde mate van toewijding. Door een regelmatige beoefening kunnen de meditaties en oefeningen een duurzaam (blijvend) effect hebben op alle gebieden van je leven, zowel lichamelijk als geestelijk.

Het universum is ons. Wij zijn het universum.

— Fumio Ogawa (1906 - 1998), leraar van de Shizuoka afdeling van de oorspronkelijke Japanse vereniging Usui Reiki Ryōhō Gakkai

Om wat houvast te bieden zijn er in de oorspronkelijke Usui Reiki Ryōhō Gakkai drie fasen, niveaus of graden te onderscheiden:

  1. Shōden - het begin; het helen (heel maken) van jezelf (de bestanddelen van jouw persoon (lichaam, geest en ziel) verenigen)
  2. Okuden - het hart of innerlijk van de weg, de verdieping
  3. Shinpiden - het mystieke (na Usui's dood een eretitel)
  4. Shihan - de leraar, mentor

Er zijn een aantal elementen die in iedere fase belangrijk zijn en die meteen vanaf het begin bij de beoefening horen:

  • Meditatie - regelmatige, structurele beoefening van meditatie
  • Gokai - 5 principes voor het dagelijks leven die je helpen bij je bewustwording en groei
  • Reiju - spirituele zegening met energie ter ondersteuning op je pad
  • Handoplegging - behandelen met spirituele energie ten behoeve van lichamelijk en geestelijk welzijn (de manier van behandelen is tevens een oefening in het loslaten van ego)

Wat Hikari Reiki biedt

Hikari Reiki is een synthese van de beoefening zoals die vlak na Usui-sensei's dood in de beginjaren van de Usui Reiki Ryōhō Gakkai bestond.
Informatie die rond het jaar 2000 door verschillende Japanse bronnen met Westerse Reikibeoefenaren werd gedeeld is leidend geweest bij het samenstellen van dit pad. Deze bronnen gaven in die tijd uitsluitend informatie over Shōden en Okuden. Jaren later werd duidelijk dat de Japanse vereniging na Usui's dood is gestopt met inhoudelijke lessen voor Shinpiden, dat de hele spirituele leer in Shōden en Okuden werd aangeboden en Shinpiden vooral een eretitel was geworden. In lijn met de beschikbare informatie en deze Japanse traditie vind je daarom geen traject voor Shinpiden of Shihan bij Hikari Reiki.

Het pad zoals je dat krijgt aangereikt is zonder Westerse invloeden.
Er worden bewust geen concessies gedaan aan de manier waarop de leden van de oude Japanse vereniging leerden beoefenen. We houden daarom de traditionele Japanse niveaus aan en het tempo waarin je nieuwe stappen krijgt aangereikt wordt aangepast op jouw ontwikkelingen. Het is open voor iedereen en het maakt niet uit of je veel, weinig of geen voorkennis hebt. Jouw ontwikkeling is leidend.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie kan je de pagina's over de 'cursus' (het traject) lezen.
Daarin staat ook beschreven op welke manier je begeleiding krijgt.