Hoe zit het met Shinpiden?

In de oorspronkelijke spirituele leer van Mikao Usui was er een derde niveau met de naam Shinpiden.

Wellicht heb je al wat op het internet of in boeken gesnuffeld en is het je opgevallen dat Hikari Reiki geen cursus voor Shinpiden biedt, terwijl anderen die lesgeven in Usui Reiki Ryōhō vaak wel een cursus voor dit niveau hebben. Hoe zit dat?

Shinpiden in Usui's tijd

Toegewijde beoefenaars die de lessen van het niveau Okuden Kōki (het tweede deel van Okuden) in hun leven hadden geïntegreerd, en die voldoende waren ontwikkeld, werden door Usui uitgenodigd om te beginnen aan Shinpiden. Van de honderden leerlingen die Usui heeft gehad waren er maar 21 die voor het niveau Shinpiden werden uitgenodigd en er is maar weinig bekend over de inhoud van deze lessen.

Wel is bekend dat de lessen 1-op-1 gegeven werden en dat dit niveau gericht was op de kern van spiritualiteit, het bereiken van het ultieme doel van dit pad; spirituele verlichting. Omdat het in dit stadium van iemands ontwikkeling gaat om een manier van zijn en een manier van leven wordt Shinpiden ook wel gezien als een pad zonder eind.

Shinpiden na Usui's dood

Na Usui's dood besloten de leerlingen die verder gingen in de vereniging Usui Reiki Ryōhō Gakkai om geen specifieke lessen aan te bieden voor het niveau Shinpiden. Het hele pad werd onderwezen in Shōden en Okuden.
De term Shinpiden bleef wel bestaan als een soort eretitel. Deze titel wordt gegeven aan ervaren beoefenaars van het niveau Okuden Kōki wanneer ze een positie als leraar (Shihan) of bestuurslid van de vereniging gaan vervullen. Met de titel komen een aantal taken en verantwoordelijkheden, zoals de verantwoordelijkheid om les te geven aan de leden van de vereniging.

Shinpiden bij Hikari Reiki

In de vorm van Usui Reiki Ryōhō zoals Hikari Reiki die biedt volgen we het voorbeeld van de traditie van de oorspronkelijke Japanse vereniging; de hele spirituele leer wordt aangeboden in de stappen en stadia van Shōden en Okuden. Alles wat je nodig hebt om de kern van spiritualiteit en je ware natuur te ontdekken zit hierin. Er bestaat daarom geen inhoudelijke cursus of een certificaat voor Shinpiden.

Deze keuze past bij ons streven om de Japanse traditie zo zuiver mogelijk door te geven. In de opvatting van de oorspronkelijke Japanse vereniging was Usui de eerste en de laatste die inhoudelijke Shinpidenlessen aanbood.

Mis ik dan niet iets?

Nee, gelukkig niet. Er schuilt misschien zelfs een extra les in deze aanpak.
Met Hikari Reiki baseren we ons op de (historische) bronnen die beschikbaar zijn, de eigen directe ervaring en de lessen die van leraar (/lerares) op leerling zijn overgedragen. We bieden geen cursus waarbij je alle technieken en meditaties in een paar dagen aangereikt krijgt, maar nemen voor iedere stap de tijd die je nodig hebt en kijken naar je ontwikkeling zoals dat in Japan ook gebeurt.

De begeleiding of je ontwikkeling stopt ook niet 'na' Okuden Kōki, tenzij je zelf geen begeleiding meer wenst natuurlijk. Usui Reiki Ryōhō is een spiritueel pad en dat betekent dat de begeleiding wordt toegespitst op het tempo, de aanleg en de behoefte van de leerling. Dit is ook zo als je dit pad al enige tijd loopt, je een toegewijde beoefening hebt opgebouwd en bijvoorbeeld de wens hebt om de spirituele leer door te geven aan anderen; we kijken samen naar wat er nodig is om op dat punt te komen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze pagina of iets anders dat je op de website hebt gelezen? Neem gerust contact met me op.