De naam Hikari Reiki

Hikari Reiki is de naam van de 'praktijk,' 'school' of dōjō in Bad Nieuweschans (provincie Groningen) waar ik lesgeef in, of begeleiding geef bij, de spirituele leer Usui Reiki Ryōhō.
Het is ook de naam die mijn eigen leraar, Herman Peet, gebruikte voor zijn dōjō. Deze naam mag ik nu gebruiken om het voort te zetten.

Wat betekent "hikari"?

Hikari is het Japanse woord voor licht. Het Japanse kanji hikari zie je ook terug in het 'logo' dat we voor de dojo van Hikari Reiki gebruiken (zie de afbeelding hiernaast). Reikimasters uit andere stromingen kunnen het kanji hikari herkennen als een onderdeel van het vierde symbool of het 'mastersymbool.'

De Digital Dictionary of Buddhism geeft een uitgebreidere interpretatie van dit kanji gezien vanuit het boeddhisme. In plaats van een fysiek licht zou dit kanji refereren naar een spiritueel soort licht dat symbool staat voor de kracht, wijsheid en het mededogen van Boeddha en andere heiligen.

Hikari betekent dus licht. Voor mij verwijst dit licht in de context van Mikao Usui's spirituele leer naar het grote, heldere licht dat je bent; het licht dat (of de energie die) je uitstraalt wanneer je ultiem gelukkig bent, wanneer je de kern van je bewustzijn, het bestaan en je ware natuur hebt ontdekt of daar een glimp van hebt opgevangen.