De 5 'Reikiprincipes' (Gokai)

Een belangrijk onderdeel van Mikao Usui's spirituele lessen bestaat uit vijf principes. Ze worden in het westen vaak de Reikiprincipes genoemd en in Japan heten ze Gokai. "Go" is Japans voor het getal vijf en "kai" doelt op een richtlijn of principe. Ze zijn een hulp bij spirituele ontwikkeling, geven een goed advies voor het dagelijks leven en ze zijn er op gericht een zuivere geest en een zuiver handelen te houden.

Usui-sensei beschreef de Gokai in 1921/1922 in een document dat de Usui Gainen ("Usui's Concept") wordt genoemd. Dit document is hiernaast afgebeeld.
De oorspronkelijke Japanse versie, geschreven in ons alfabet, luidt:

Kyō dake wa
Ikaru na (ook: okuru na)
Shinpai suna
Kansha shite
Gō wo hageme
Hito ni shinsetsu ni

Vertaald naar het Nederlands wordt dat:

Alleen vandaag...
... word niet boos
... wees niet bezorgd
... wees dankbaar
... wees ijverig in je werk/je bezigheden
... wees vriendelijk tegen mensen

Deze principes werden oorspronkelijk op twee manieren gebruikt. Enerzijds als richtlijn voor het dagelijks leven, anderzijds als mantra waarbij de klanken van de Japanse woorden een bepaalde energie voortbrengen en de spirituele ontwikkeling ondersteunen.

Gokai bij Hikari Reiki

Tijdens de introductiedagen voor Shōden nemen we de Japanse tekst stap voor stap, kanji voor kanji, door. We kijken naar de oorspronkelijke Japanse tekst en mogelijke vertalingen naar het Nederlands.
Er zijn vandaag de dag heel veel vertalingen, interpretaties en versies in omloop. Sommige iets verder van de oorspronkelijke tekst dan andere. Door te kijken naar de kanji ontstaat er een dieper begrip van de oorspronkelijke tekst en kan je vertalingen in bijvoorbeeld literatuur beter onderscheiden en inschatten.
Ook luisteren we naar verschillende opnames van Japanners zodat je een gevoel voor de juiste uitspraak kunt ontwikkelen en dit kunt toepassen.