Shihan

Het Japanse woord "shihan" kan vertaald worden naar het Nederlands als leraar, instructeur of (rol)model. De kanji geven aan dat het gaat om een expert op een bepaald gebied en iemand die een voorbeeld is. Je kunt de term ook tegenkomen in andere Japanse tradities en krijgskunsten (martial arts), zoals Aikido. In verschillende tradities wordt er anders met de term omgegaan. In de ene traditie is het een behaald niveau of een toegekende titel met specifieke rechten en in een andere school of traditie is het gewoon een woord voor leraar zonder specifieke rechten of plichten.

In de oorspronkelijke Japanse vereniging Usui Reiki Ryōhō Gakkai wordt de term shihan gebruikt voor de leraar; de beoefenaar op Shinpiden niveau die de verschillende stappen en fases heeft doorlopen en heeft ervaren waar het pad over gaat en die dit ook kan overdragen. De Japanse vereniging heeft verschillende afdelingen in verschillende gebieden van Japan. Iedere afdeling heeft een shihan en als een leraar overlijdt of om een andere reden stopt met lesgeven wordt er een nieuwe shihan gekozen uit de aanwezige beoefenaars op Shinpiden niveau.

Shihan worden via Hikari Reiki

Usui Reiki Ryōhō is een levenspad en levenswijze. Als je de meditaties, de ervaringen en de inzichten die je hebt opgedaan door het lopen van dit pad goed in je leven hebt geïntegreerd, je een tijdje hebt geleefd op het niveau van Shinpiden, je hebt ervaren waar dit pad over gaat en als het je ambitie is om het in een pure vorm over te dragen aan anderen dan kunnen we beginnen aan het traject tot shihan.
Hoe lang dit traject duurt is van tevoren niet te zeggen en varieert van persoon tot persoon. Ook de inhoud van het traject kan hier en daar iets verschillen, want verschillende mensen kunnen verschillende dingen nodig hebben.
Waar het op Shinpiden niveau gaat om het ontdekken van het mysterie van het leven, de kern van spiritualiteit en je ware natuur, gaat het in het traject om shihan te worden om het (ervaring opdoen met het) overdragen van de technieken, oefeningen en meditaties. Ook het geven van Reiju en begeleiding, het zijn van een mentor en hoe je als leraar zelf kunt blijven ontwikkelen zijn belangrijke thema's.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. Tegen de tijd dat je zo ver bent om aan dit deel te beginnen zijn we waarschijnlijk al een tijd met elkaar onderweg. Het overdragen van deze spirituele leer vraagt meer dan alleen het beheersen van technieken of meditaties, maar vraagt ook een bepaalde houding. Als iemand alle stappen van het pad gelopen heeft en dit pad wil en kan uitdragen dan is dat voor mij 'betaling' genoeg.